Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Du finder visionen på Koldingbibliotekernes hjemmeside

Koldingbibliotekerne har vedtaget en ny fireårig vision, der skal understøtte fællesskaber til gavn for den enkelte borger og lokalsamfundet.

Visionen har fået overskriften 'Dit bibliotek – sammen kan vi mere' og fokus de næste fire år bliver derfor primært at skabe attraktive, meningsfulde rammer, services og aktiviteter, der bygger bro mellem mennesker.

I forbindelse med lanceringen af visionen har Koldingbibliotekerne fået lavet en video, hvor biblioteksbrugere fortæller, hvordan de benytter biblioteket i dag.

Artiklen er publiceret 02. maj 2014
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey