Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Om chartret

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars hjemmeside kan du læse mere om det nye charter.

Kolding Kommune har som en af de første danske kommuner underskrevet et nyt charter om samfundsansvar i byggeriet. Initiativet skal bidrage til, at alle aktører i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen optræder samfundsmæssigt ansvarligt, når det f.eks. gælder arbejdsmiljø, løn- og ansættelsesvilkår samt bæredygtighed.

Chartret blev lanceret og underskrevet ved en konference om byggeriets samfundsansvar 7. november i København. Samtidig er Kolding Kommune sammen med fire andre kommuner blevet medlem af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA). Initiativtagere er Bygherreforeningen og Realdania, som har arbejde tæt sammen med branchen om at formulere indholdet i det nye charter.

"Det er helt naturligt for Kolding Kommune at underskrive det nye charter om samfundsansvar for den danske byggebranche. Vi er selv en stor bygherre med et budget på omkring 100 mio. kr. i år, og for os er det en selvfølge, at byggeriet skal foregå under ordnede og ordentlige vilkår. Mit håb er, at rigtigt mange aktører vil underskrive chartret, så vi kan hente inspiration hos hinanden og i fællesskab løfte branchens ansvar med at tage samfundsansvar," siger borgmester Jørn Pedersen.

Seks principper

Charteret indeholder seks principper, som Kolding Kommune nu har forpligtet sig til at arbejde for:

  • Vi vurderer systematisk, om charterets principper overholdes i de projekter, som vi er involverede i
  • Vi vurderer samarbejdspartneres og leverandørers håndtering af samfundsansvar
  • Vi indgår i dialog med samarbejdspartnere og interessenter
  • Vi arbejder for bæredygtige løsninger
  • Vi har ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold
  • Vi udviser uafhængighed og antikorrupt praksis

"I Kolding Kommune har vi gennem mange år arbejdet efter disse principper. Vores medlemskab af Green Cities falder fint i tråd med ånden i chartret, og det samme gør den samarbejdsaftale, som vi sidste år indgik med Dansk Byggeri og erhvervsskolerne om at skaffe flere praktiskpladser og flere opgaver til lokaler håndværkere," oplyser Jørn Pedersen.

I det nye charter gives eksempler på, hvordan man i praksis kan arbejde med de seks principper. Det er op til den enkelte organisation/virksomhed at beslutte, hvordan man i praksis vil efterleve retningslinjerne.

Artiklen er publiceret 10. november 2014
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey