Alene på elforbruget bliver der sparet lidt over en million i 2013.

Siden 2006 er det lykkedes kommunen at barbere 12 procent af elforbruget. Næsten halvdelen, 5 procent, er realiseret i 2013. Det viser kommunens grønne regnskab, som netop er offentliggjort. Samtidig er vandforbruget skåret ned med en tredjedel.

En målrettet indsats for at reducere kommunens energiforbrug giver pote. Det viser kommunens grønne regnskab for 2013.

'Vi kan se, at de mange nye tiltag, vi har sat i værk i vores kommunale bygninger, har haft en stor effekt. Det drejer sig om en bred vifte af initiativer, som nye, energieffektive ventilations- og belysningsanlæg på flere af vores skoler, idrætshaller og børnehaver, nye tørretumblere på plejecentre, LED-lyskilder m.m. Det er den klassiske historie om de mange små bække, der bliver til en stor å. Alene på elforbruget bliver der sparet lidt over en million i 2013,' siger Birgitte Kragh, formand for Kolding kommunes miljøudvalg.

 

Det er også lykkedes at hente en bemærkelsesværdig besparelse i det kommunale vandforbrug, som siden 2006 er reduceret med 30 procent, heraf de 7 procent i 2013. Vandbesparelserne er dels hentet med adfærdsændringer, altså en bevidsthed hos kommunens ansatte og brugere om at spare på vandet, og dels nye vandbesparende installationer, som berøringsfri vandhaner.

'I 2013 har vi installeret 155 berøringsfri vandhaner i 18 af vores børneinstitutioner, og det sparer ikke kun masser af vand, men giver samtidig en langt bedre hygiejne og dermed færre syge børn og voksne i institutionerne', fortæller energikoordinator Lars Højensgård, fra By- og Udviklingsforvaltningen, der sammen med Pernille Beck Darbroudi har ansvaret for kommunens energihandleplaner.

 

I modsætning til el- og vandforbruget er det ikke i samme grad lykkedes at reducere varmeforbruget. Siden 2006 er forbruget totalt set faldet knap 3 procent, mens forbruget i 2013 var uændret i forhold til året før.

'Vi har iværksat en del nye tiltag sidste år, som fx omlægning til fjernvarme i Sdr. Bjert. Det er en krævende omlægning, hvor den nye drift skal indpasses i institutionerne og normalt regner man med ca. 1 års indkøringstid. Derudover har vi efterisoleret tage, lofter og ydervægge på flere institutioner. Vi har et mål om at reducere vores varmeforbrug med 11,5 procent i 2016 i forhold til 2006, og skal vi nå det mål, er der ingen tvivl om, at der behov for yderligere tiltag i løbet af de næste år,' siger Lars Højensgaard.

Selv om om varmeforbruget ikke er faldet, er varmen til gengæld blevet mere grøn. Eksempelvis blev der i 2013 etableret solcelleanlæg og træpillefyr i nogle af kommunens institutioner, og der er nu ikke flere oliefyr tilbage i kommunens institutioner. Eltang Skole, som er én af de institutioner, der har fået træpillefyr, efterisolering og nye tagvinduer, er en af de skoler, der er kommet rigtig langt med den grønne profil og som kun mangler ganske få procenter for at blive Koldings første CO2-neutrale skole.

 

Læs hele Kolding Kommunes grønne regnskab for 2013. Rapporten Grøn Balance, som er et grønt regnskab for Kolding kommune som geografisk område, og som baserer sig på Green Cities årsrapport for 2013, kan ses her. Green Cities-årsrapporten kan ses på greencities.dk.

Artiklen er publiceret 18. august 2014
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey