En række tilpasninger af krydset Skamlingvejen-Østerbrogade i Kolding skal nu få trafikken til at glide lidt mere flydende.

"De tilpasninger, vi har lavet, vil især komme to grupper af bilister til gode. Dels morgenbilisterne, som kommer ad Skamlingvejen fra fjordsiden og skal svinge nordpå, dels fyraftensbilisterne, der kommer den modsatte veje," fortæller trafikplanlægger Erik Harbo.

For at forbedre trafikafviklingen er der lavet følgende ændringer:

  • Den eksisterende fælles/ligeud bane på Skamlingvejen, når man kommer fra fjordsiden, er ændret til en ren højresvingsbane.
  • Der er opsat et separat cyklistsignal i samme retning, og fodgængerfeltet over Østerbrogade på den nordlige side er nedlagt.
  • Samtidigt er programmeringen af lyssignalet justeret, så bilisterne får lidt bedre tid til at komme gennem krydset i de retninger, hvor problemet med kødannelse hidtil har været værst. Om morgenen og om eftermiddagen prioriterer lyssignalet samtidig de mest trafikerede retninger højere.

"Vi håber, at disse tilpasninger vil begrænse kødannelsen i krydset, men vi holder selvfølgelig øje med effekten, når folk vender tilbage fra sommerferien, og der igen kommer mange biler på vejene," oplyser Erik Harbo.

Artiklen er publiceret 09. juli 2014
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey