Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Lyssignaler vil gøre det lettere for bilister, som kommer fra Skovbrynet, at komme ud på Ndr. Ringvej.
På arbejdstegningen kan du få et indtryk af, hvad der skal ændres i krydset Ndr. Ringvej-Skovbrynet. Der skal bl.a. etableres helleanlæg til trafiksignalerne, svingbaner til både bilister og cyklister samt fodgængerovergange.

Når Kolding Sygehus udbygges til akutsygehus, kommer der flere biler i området. For at sikre, at trafikken kommer til at glide bedst muligt, skal der etableres flere nye lyskryds de kommende år. De første lyssignaler sættes op nu i krydset Ndr. Ringvej-Skovbrynet.

"En del bilister oplever allerede i dag, at det kan være svært at komme fra Skovbrynet og ud på Ndr. Ringvej. Det problem mindskes, når trafiklysene bliver sat op," fortæller projektleder Erik Harbo, Kolding Kommune.

Arbejdet i krydset Ndr. Ringvej-Skovbrynet går i gang mandag den 29. september og vil vare cirka to måneder. Man vil kunne køre på strækningen, mens anlægsarbejdet står på, men i perioder skal trafikanterne regne med, at der kommer til at tage lidt længere tid at passere.

"Mens entreprenøren arbejder på projektet, vil der være hastighedsbegrænsning og andre former for trafikregulering, men vi har bedt entreprenøren om at udføre de opgaver, som vil påvirke trafikken mest, uden for myldretiden," oplyser Erik Harbo.

Etableringen af lyskrydset indebærer bl.a., at der skal laves helleanlæg til trafiksignalerne, svingbaner til både bilister og cyklister samt fodgængerovergange.

Yderligere lyskryds på vej

Ud over Ndr. Ringvej/Skovbrynet skal der etablereres yderligere lyskryds med ekstra svingbaner på Skovvangen for at lette trafikken til og fra sygehuset. I 2015 bliver der lavet et lyskryds, som omfatter den nordlige indkørsel til sygehuset på Skovvangen samt Lærkevej. I 2016 er der planlagt et lyskryds i en ny nordlig indkørsel til sygehuset ved Emerholtsvej samt et lyskryds ved den sydlige indkørsel til sygehuset.

"Prognoserne forudser, at trafikmængden til og fra sygehuset vokser fra 7.600 biler i døgnet til 26.000 biler, når sygehuset er fuldt udbygget. Det er den udfordring, som de nye lyskryds skal være med til at løse. Der kommer også til at ske nogle tilpasninger af krydset Ndr.Ringvej/Skovvangen," forklarer Erik Harbo.

Artiklen er publiceret 23. september 2014
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey