Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Udvalgsformand Lis Ravn Ebbesen fik en ordentligt hjælpende hånd til det første spadestik.

Tinghøj bliver til én samlet institution for børn og unge mellem 0 og 18 år. Det første spadestik markerede begyndelse på en fysisk tilbygning, og var samtidigt et endegyldigt farvel til Landerupgaard.

Onsdag den 7. oktober tog formanden for social- og sundhedsudvalget i Kolding Kommune det første spadestik til en ny bygning ved døgninstitutionen Tinghøj.

- Jeg er rigtig glad for, at kunne tage første spadestik til den samlede institution Tinghøj. Jeg tror det er uendeligt vigtigt at bygge på børnenes familier og netværk, uanset om vi taler venner, fodboldklub eller skole, men det er samtidig vedmodigt at vi dermed endegyldig nedlægger institutionen Landerupgaard som i 200 år har dannet rammen om at hjælpe børn til at få et bedre ståsted i deres voksenliv, sagde Lis Ravn Ebbesen, formand for social- og sundhedsudvalget, i sin tale kort før det første spadestik.

Tinghøj bliver til en døgninstitution for børn og unge fra 0 til 18 år, I dag er der på Tinghøj børn fra 3-12 år, 2 akutpladser og et tilhørende bo-selv tilbud for unge 16 til 25 årige.

Udvidelsen af Tinghøj bliver udført som en selvstændig bygning, der skal indeholde fællesbolig for 8 unge i alderen fra 14 til 18 år, med tilhørende fælleslokaler og administration, der også skal huse 10 medarbejdere.

 

Nybygningens samlede etageareal udgør ca. 432 m2. Hovedbygningen opføres i 2 plan dertil kommer depotbygning med et areal på ca. 40 m2.

Projektet opføres efter afholdt totalentreprisekonkurrence, udbudt med dispositionsforslag udarbejdet af Arkitektfirmaet Lars Edmund A/S. Opgaven blev vundet af Murermestrene Thomas Hans fra Haderslev, i samarbejde med rådgiverne Arkitektfirmaet Pluskontoret A/S og Ingeniørfirmaet Moe A/S som efterfølgende forestår projekteringen af byggeriet.

Miljøorienteret byggeri hvor der i almindelighed er taget fornødent hensyn til gældende miljøkrav og normer, ligesom materialer som afgiver sundhedsskadelige stoffer ikke anvendes. Fokus i miljømålsætningen for byggeriet er "sund fornuft" ved størst mulig hensyntagen til miljøet i form af reduktion af C02 udledningen.

Artiklen er publiceret 08. oktober 2015
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey