2.541 borgere har brevstemt til kommunal- og regionsvalget 2017.

2.541 borgere i Kolding Kommune har brevstemt til kommunal- og regionsvalget 2017. Det svarer til 3,5 pct. af alle stemmeberettigede.

”Sammenligner vi med kommunal- og regionsvalget i 2013, så er der ikke sket den store ændring. Dengang brevstemte 2.464 borgere, men antallet af stemmeberettigede var også lidt lavere i 2013,” oplyser Jette Møller, leder af Borgerservice.

Borgerne har haft mulighed for at brevstemme fra 10. oktober og frem til fredag den 17. november, klokken 16. I perioden har Borgerservice også haft ekstraordinært åbent for at brevstemme to lørdage.

”De seneste 14 dage er antallet af borgere, som har ønsket at brevstemme, steget støt. De sidste to dage – torsdag og fredag – nåede vi op på henholdsvis 320 og 291 brevstemmer. Med fire stemmebokse og hjælp fra kolleger fra andre afdelinger har vi kunnet håndtere presset uden nævneværdig kødannelse,” fortæller Jette Møller.

Hovedparten af brevstemmerne er afgivet i Borgerservice i Kolding, men det samlede tal på 2.541 omfatter også brevstemmer afgivet på sygehuse, plejecentre, i eget hjem og i andre kommuner.

På valgdagen tirsdag den 21. november er de 15 afstemningssteder i Kolding Kommune åbne i tidsrummet kl. 08.00-20.00. Du kan læse mere om valget på kolding.dk/kv17.

Artiklen er publiceret 20. november 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey