Nu bliver der tyndet ud i bevoksningen langs Troldhedestien. Flere steder er den blevet for dominerende til gene for færdslen og udsynet over de flotte landskaber.

Kolding Kommune er gået i gang med at tynde ud i bevoksningen langs Troldhedestien på strækningen fra Ndr. Ringvej til Vejlevej i Kolding.

 

Beplantningen langs den gamle jernbanestrækning er mange steder blevet for dominerende til gene for færdslen og udsynet over de flotte landskaber langs den populære natursti. Enkelte træer er også døde eller døende og kan derfor udgøre en fare for brugere af stien.

Udtyndingen sker som en del af den gennerelle skovdrift langs stien. Udtyndingen foretages, så mange af de store træer langs stien bevares. Enkelte døde stammer med spættehuller efterlades til naturligt forfald til glæde for spætter, biller, svampe m.v.  

Ved Skovløberhuset vil udtyndingen genskabe udsigten over engene, hvilket harmonerer fint med de fremtidige planer i projektet ”Troldhedestien – mødesteder og oplevelser for alle”.

”Arbejdet vil strække sig næsten frem til jul. I hele perioden er færdsel på stien tilladt, men hvis du passerer skovmaskinerne, så vær forsigtig og vis hensyn. Sørg altid for, at maskinføreren har set dig, før du går forbi en arbejdende maskine,” siger skov- og landskabsingeniør Michael Tornbjerg Nielsen, Kolding Kommune.

Se jpgkort over strækningen95.62 KB, hvor der arbejdes.

 

Artiklen er publiceret 06. december 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey