Konstituerende møde i det nyvalgte byråd.
Jørn Pedersen fra Venstre blev genvalgt som borgmester.

Det nye Kolding Byråd, som tiltræder ved årsskiftet, kommer til at bestå af 11 politiske udvalg mod de nuværende 10, og nu er det også vedtaget, hvem der kommer til at sidde i de enkelte udvalg.

 

På byrådsmødet 1. december 2017 vedtog byrådet en ny styrelsesvedtægt for perioden 2018-2021, som indebærer, at der nedsættes følgende udvalg:

 1. Økonomiudvalget
 2. Arbejdsmarkedsudvalget
 3. Børne- og Uddannelsesudvalget
 4. Fritids- og Idrætsudvalget
 5. Kulturudvalget
 6. Lokaldemokratiudvalget
 7. Plan-, Bolig- og Miljøudvalget
 8. Seniorudvalget
 9. Social- og Sundhedsudvalget
 10. Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget
 11. Teknik- og Klimaudvalget

I bilaget til dagsordenen/referatet for byrådsmødet (1. december 2017, kl. 12.30) finder du styrelsesvedtægten, hvor det er beskrevet, hvad det enkelte udvalg får ansvaret for.

Bemandingen af de enkelte udvalg
Umiddelbart efter byrådsmødet var der konstituerende møde i det nyvalgte byråd. Her blev Venstres Jørn Pedersen (V) genvalgt som borgmester, mens Søren Rasmussen fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiets Christian Haugk også i det nye byråd vil være henholdsvis første- og andenviceborgmester.

Her følger, hvem der får sæde i de nye politiske udvalg.

Økonomiudvalg
V: Jørn Pedersen
O: Søren Rasmussen
V: Ole Alsted
V: Merete Due Paarup
V: Jakob Ville
A: Christian Haugk
A: Poul Erik Jensen
B: Jesper Elkjær
F: Karina Lorentzen
O: Molle Lykke Nielsen
Ø: Benny Dall

Arbejdsmarkedsudvalget
A: Poul Erik Jensen
V: Michael Krogh
A: Hamlaoui Bahloul
F: Karina Lorentzen
V: Eea Haldan Vestergaard
V: Tobias K. J. Jørgensen
Ø: Benny Dall

Børne- og Uddannelsesudvalget
O: Kristina Jørgensen
A: Christian Haugk
B: Jesper Elkjær
F: Hans Holmer
V: Merete Due Paarup
V: Pernille Øhlenschlæger Pedersen
V: Trille Nikolajsen
V: Jakob Ville
Ø: Benny Dall

Fritids- og Idrætsudvalget
O: Søren Rasmussen
V: Yrsa Mastrup
A: Hanne Dam
F: Hans Holmer
V: Michael Krogh
V: Ole Alsted
V: Tanya Buchreitz Løwenstein

Kulturudvalget
B: Jesper Elkjær
V: Merete Due Paarup
A: Hanne Dam
A: Per Bødker Andersen
O: Søren Rasmussen
V: Michael Krogh
V: Tanya Buchreitz Løwenstein

Lokaldemokratiudvalget
V: Ole Alsted
A: Christian Haugk
V: Asger Christensen
F: Hans Holmer
O: Molle Lykke Nielsen
V: Yrsa Mastrup
V: Birgitte Kragh

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget
V: Birgitte Kragh
O: Molle Lykke Nielsen
A: Poul Erik Jensen
B: Jesper Elkjær
F: Hans Holmer
V: Jakob Ville
V: Asger Christensen
V: Pernille Øhlenschlæger Pedersen
Ø: Benny Dall

Seniorudvalget
O: Søren Rasmussen
V: Tobias K. J. Jørgensen
A: Per Bødker Andersen
A: Hamlaoui Bahloul
F: Karina Lorentzen
V: Birgitte Kragh
V: Tanya Buchreitz Løwenstein

Social- og Sundhedsudvalget
F: Karina Lorentzen
A: Hanne Dam
O: Kristina Jørgensen
V: Tobias K. J. Jørgensen
V: Pernille Øhlenschlæger Pedersen
V: Trille Nikolajsen
Ø: Benny Dall

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget
Ø: Benny Dall
A: Hanne Dam
F: Karina Lorentzen
O: Kristina Jørgensen
V: Trille Nikolajsen
V: Tobias K. J. Jørgensen
V: Eea Haldan Vestergaard

Teknik- og Klimaudvalget
V: Jakob Ville
F: Hans Holmer
A: Hamlaoui Bahloul
O: Molle Lykke Nielsen
V: Yrsa Mastrup
V: Eea Haldan Vestergaard
V: Tobias Jørgensen

Borgmester Jørn Pedersen er født formand for Økonomiudvalget. Hvem der i øvrigt bliver formand og næstformand i de enkelte udvalg, besluttes på det enkelte udvalgs første møde i det nye år.

Kommissioner, råd, nævn m.v.
Det nyvalgte byråd har også fordelt posterne i en lang række kommissioner, råd, nævn m.v. – se fordelingen i dagsordenen/referatet for det konstituerende byrådsmøde (1. december 2017, kl. 13.00).

 

Artiklen er publiceret 01. december 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey