Overmarksgården

Omkring middagstid torsdag udbrød der brand på Forsorgshjemmet Overmarksgården. Branden er slukket og ingen beboere eller medarbejdere er kommet til skade.

Alle beboerne er på nuværende tidspunkt genhuset efter eget ønske og alle såvel beboere som medarbejdere vil blive tilbudt krisehjælp.

Ledelsen på stedet udtrykker stor ros til beboerne og medarbejderne over, hvordan de har håndteret den meget vanskelige situation og hvordan de skulle forholde sig. Brandårsagen er endnu ukendt, men undersøges i øjeblikket af politiet.

Overmarksgården er et midlertidigt tilbud om bolig og støtte til borgere, som er socialt udsatte og hjemløse, ofte med misbrugsproblemer.

Artiklen er publiceret 21. juni 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey