Onsdag den 29. august 2018 holder flere af Kolding Kommunes afdelinger lukket for både telefonisk og personlig henvendelse på grund af medarbejderarrangement.

Det drejer sig om flg. afdelinger:

  • Borgerservice og Opkrævning, Bredgade 1
  • Borgerrådgiveren, Beboerklagenævnet og Huslejenævnet, Akseltorv 1

Du kan stadig benytte dig af kommunens elektroniske selvbetjeningsløsninger på kolding.dk/borgerservice, mens afdelingerne holder lukket.

De berørte afdelinger åbner igen til normal tid torsdag den 30. august.

Artiklen er publiceret 21. august 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey