Du kan møde byplanlæggerne i Helligkorsgade ved KOMtaineren - Kommunens mobile mødested - fra den onsdag 18. april til og med lørdag den 21. april - alle dage kl. 10-13.

Inden sommerferien har By- og Udviklingsforvaltningen et forslag klar til en ny bydesignmaual for Kolding midtby, men du kan stadig nå at komme med dine input til manualen.

Nogle af de emner, som bydesignmanualen kommer til at indeholde, er retningslinjer for skiltning, renhold, belysning, byinventar, kunst, beplantning og tilgængelighed.

Fra onsdag den 18. april til lørdag den 21. april står nogle af Kommunens byplanlæggere klar i gågaden til at fortælle om den nye bydesignmanual, og samtidig vil de også gerne have dine input, idéer og forslag til manualen. Du finder byplanlæggerne på Helligkorsgade fra kl. 10-13, hvor de står ved den blå container, som er kommunens mobile mødelokale.

- Bydesignmanualen skal sikre, at vi får et grundlæggende løft af vores byer i Kolding kommune, og at der er tydelig ramme for, hvordan byerne skal udvikle sig. Vi vil gerne vise de første resultater af vores analysearbejde frem, og vi håber, at der er mange, der kommer forbi os på Helligkorsgade, da vi meget gerne have input til det videre arbejde, opfordrer Kommunens stadsarkitekt Michael Pagaard.

Første etape af bydesignmanualen gælder Kolding midtby. Næste skridt koncentrer sig om centerbyerne og sidste step er landsbyerne. Vi tager det i etaper, for at kunne koncentrere os om de forskellige byers forskellighed og identitet, fortæller Michael Pagaard, der står i spidsen for arbejdet.

Udover bydesignmanualen har By- og Udviklingsforvaltningen søsat et andet initiativ, der skal være med til at løfte Kolding midtby. Det er en såkaldt følgegruppe, der bliver sammensat med udvalgte repræsentanter fra midtbyen, blandt andet fra handelslivet og tanken er, at følgegruppen og Kommunen på to årlige møder skal sparre om, hvordan midtbyen skal udvikle sig i fremtiden.

- Møderne med følgegruppen kommer også til at fungere som gensidige orienteringsmøder, så vi kan sikre et højt informationsniveau, fortæller Michael Pagaard.

Det første møde mellem følgegruppen og Kommunen er under planlægning.

Artiklen er publiceret 17. april 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey