Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Foreningen 6000 Planters byhaver.

Om byhaver
Byhaver - eller Urban Gardening – vinder frem i mange byer over hele verden og er et begreb, der handler om at dyrke egne grøntsager og på den måde leve mere bæredygtigt og komme tættere på naturen, selv om man bor i byen.

En af grundtankerne med byhaver er, at de skal være mobile og hurtigt kunne etableres et nyt sted, hvor der er en ledig plads. Derfor skal byhaverne placeres på paller, som let kan flyttes.

Derfor kan man f.eks. fint lave en byhaveforening på et uudnyttet kommunalt areal, som på sigt er tiltænkt noget andet. Det giver liv til området, og alle haverne kan forholdsvist nemt flytte til et nyt område, når det bliver aktuelt. Læs mere på kolding.dk/byhavepulje

Drømmer du om at plante og så, men mangler en have? Så kan du søge penge i Kolding Kommunes nye pulje, der deler penge ud til byhaver.

For at få mere grønt i bybilledet, har politikerne i Kolding Byråd øremærket 75.000 kr. årligt til en byhavepulje, som alle kan søge penge fra. Et krav er dog, at du går sammen med mindst fire andre i en byhaveforening.

- Byhaver harmonerer meget fint med vores ønske om at skabe flere midlertidige, grønne og spændende byrum, som både er til glæde for de, der dyrker byhaverne og de forbipasserende. Samtidig er det også vores ønske med byhavepuljen, at den skal understøtte fællesskaber på tværs af interessen for at dyrke egne grøntsager og blomster. At dyrke og høste sine egne grøntsager er noget helt særligt, siger medlem af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Asger Christensen.

Du kan søge penge fra Byhavepuljen ved at gå ind på Kommunens hjemmeside på kolding.dk/byhavepulje. Her skal du udfylde en formular og som udgangspunkt får du svar i løbet af 14 dage.

Byhaverne må gerne placeres på kommunale arealer efter aftale med Kommunen. Det kræver blot, at I som byhaveforening skal udpege en kontaktperson som kan stå for dialogen med Kommunen.

Hvis I mangler et areal, hjælper Kommunen gerne med at finde en egnet placering. Ring til miljømedarbejder Karin Raaby på mobil 2937 1289, som også gerne hjælper med råd og vejledning til at komme i gang.

Haverne må også gerne opstilles på et privat areal, dog er det en betingelse, at haverne skal være offentligt tilgængelige, så de kan nydes af flest mulige.

Artiklen er publiceret 07. maj 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey