Kolding havn
Kort over de forskellige områder

Boliger i den inderste del af havnen skal binde havnen sammen med bymidten, og et rekreativt område yderst på sydkajen skal skabe sammenhæng mod Marina City.

Det er nogle er af overskrifterne i en politisk aftale om Kolding Havn, som samtlige byrådets partier har indgået. Virksomhedernes lejeaftaler på havnen udløber over de næste 25 år, og derfor skal politikernes aftale ses over et længere perspektiv.

Byrådets seks partier A, B, F, O, V og Ø har indgået en politisk aftale om fremtiden for Kolding Havns udvikling, og hvordan den bindes sammen med byen. Dette skal beskrives nærmere i en fremtidsplan, hvor havnen og virksomhederne inddrages i arbejdet. I forbindelse med valget sidste år aftalte partierne en række tilkendegivelser om, hvad de ønsker at gennemføre i denne byrådsperiode. Her blev varslet større strategiske oplæg og beslutninger om fx inderhavnen og en overordnet 50 års plan for Kolding Kommune.

Det ligger partierne på sinde at binde havn, fjord og natur sammen med bymidten i en udvikling, der både tilgodeser, at Kolding Havn kan drive virksomhed i en overgangsperiode på op til 25 år, og at der kan etableres byudvikling og natur.

Kolding Havn fortsætter aktiviteterne på store dele af havnen; Arealerne øst for Bornholmer Pakhuset, vest for den nuværende Lystbådehavn Marina Nord samt vest for Alaska området (tidligere sedimentdepot). Lejekontrakter kan forlænges kortvarigt indtil udgangen af 2043 med henblik på at harmonisere med de omkringliggende grunde.

Arealerne ved inderhavnen vest for Bornholmer Pakhuset indgår i byudvikling i tilknytning til byen, ligesom området ved den nuværende Marina Nord, når den er flyttet til Marina City. Arealerne på Alaska ses som rekreativt område og naturområde i sammenhæng med Marina City projektet.

Exometric, der er markedsledende inden for potentialevurderinger for ejendomsprojekter og byudvikling, har analyseret, at der de næste tre år er behov for 1.800 boliger i Kolding. Derfor fortsætter arbejdet med Marina City, Design City og boliger ved åen for fuld damp, mens fremtidsplanen for havnen sættes i gang.

Analyser før beslutning
Den politiske aftale betyder, at der skal redegøres nærmere for lejemålene, beskæftigelsesmulighederne, trafikken omkring havnen, ligesom flere dele skal undersøges nærmere. Aftalen betyder, at følgende initiativer iværksættes:

  • Beskrive en fremtidsplan med udgangspunkt i de politiske intentioner for havnen.
  • Redegørelse for dialog og samarbejde med virksomheder om længden af deres lejemål, herunder kortlægning af beskæftigelsesmulighederne for medarbejderne.
  • Undersøge forlægning af vejføringen Østerbrogade/Toldbodgade, så området imellem inderhavn og Toldbodgade/Sdr. Havnegade området udviklingsmæssigt hænger sammen.
  • Redegørelse for mulighederne for at udvikle industriområdet i Vamdrup som en ”tørhavn”, med fokus på hvilke virksomheder og transportopgaver som kan have synergi med transport af gods på jernbane.
  • Igangsætte et langsigtet og målrettet udviklingsarbejde, som et udviklingsselskab, f.eks. i samarbejde med Realdania.
  • Etablere en organisationsform, som sikrer samklang imellem havnedriften og den fremtidsplan der skal udarbejdes. Kolding Kommune, Kolding Havn samt havnens virksomheder skal repræsenteres i arbejdet.

 

Kontakt
Jørn Pedersen, borgmester, tlf. 51 48 27 38
Poul Erik Jensen, gruppeformand Socialdemokratiet, tlf. 29 44 64 53
Molle Lykke Nielsen, Dansk Folkeparti, tlf. 29 32 29 31
Hans Holmer, SF, tlf. 26 49 10 40
Jesper Elkjær, gruppeformand Radikale Venstre, tlf. 20 80 36 36
Benny Dall, gruppeformand Enhedslisten, tlf. 30 60 09 88
Merete Due Paarup, gruppeformand Venstre, tlf. 30 60 10 01

Artiklen er publiceret 14. november 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey