De trafikale forhold for lette trafikanter på Højvang i Lunderskovvej forbedres.

Arbejdet vil strække sig fra 9. april 2018 til 22. juni 2018.

Der etableres en 2 minus 1 vej, hvor kørebanen indsnævres med afmærkning til 3,0 m.

Kantbaner anvendes af cyklister. En trafiksikker løsning der øger trygheden for cyklister. Der etableres fortov i begge sider af vejen.

På den centrale del af strækningen kan der ikke etableres en 2 minus 1 vej på grund af oversigtsforholdene i forbindelse med et sving. Der etableres cykelstier på denne strækning og fortove.

De eksisterende hastighedsdæmpende foranstaltninger bevares og suppleres med to nye indsnævringer.

Hastighedszonen med anbefalet hastighed på 30 km/t udvides til hele strækningen.

Er du i tvivl om, hvad en 2 minus 1 vej er? Se Vejdirektoratets video.

Artiklen er publiceret 03. april 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey