Mindestøtten - Skamlingsbankens vartegn.

Faktaboks
I Danmark har kun tre parter mulighed for at foreslå en ny fredning – Miljøstyrelsen, kommuner og Danmarks Naturfredningsforening. Den nye forslag til fredning af Skamlingsbanken rejses af Kolding Kommune og DN i fællesskab. Fredningsforslaget har flg. formål:

 • at beskytte og forbedre de landskabelige værdier og sikre udsigten fra Skamlingsbanken over det omkringliggende landskab
 • at beskytte og forbedre de biologiske værdier
 • at bevare områdets karakter af overvejende lysåben natur og småskove
 • at beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier
 • at udvikle områdets rekreative værdier
 • at sikre og forbedre offentlighedens adgang.

A.P. Møller Fonden har skænket 40 mio. kr. til en delvis realisering af udviklingsplanen for Skamlingsbanken. Foreningen Plan-Danmark har doneret en halv mio. kr. til renovering af mindesmærker.

Læs mere om det ambitiøse projekt på kolding.dk/skamlingsbanken.

Drømmen om at fremtidssikre Skamlingsbanken som nationalt samlingssted med sjælden natur, storslåede udsigter, besøgscenter, folkemødeplads og friluftsaktiviteter er kommet et stort skridt nærmere. Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet, Klokkestabelfonden og Danmarks Naturfredningsforening (DN) er nået til enighed om et fælles forslag til fredning.

I juni 2017 afviste Fredningsnævnet et oprindeligt forslag til at fremtidssikre Skamlingsbanken som nationalt samlingssted, da planerne ikke kunne rummes inden for den eksisterende fredning. Nu forsøger Kolding Kommune og DN med opbakning fra Skamlingsbankeselskabet, Klokkestabelfonden og private lodsejere at få erstattet fredningen fra 1936 med en ny udvidet fredning.

Fredningsområdet udvides

Hvor den nuværende fredning omfatter 35 hektar og primært har til formål at sikre udsigten fra toppen af Skamlingsbanken, lægger det nye forslag op til en fredning af hele 128 hektar - pngse kort153.92 KB. Formålet med den nye fredning har også et bredere sigte - nemlig at sikre både udsigter, landskab, kultur- og naturværdier samt rekreative interesser - pdfse forslaget til ny fredning18.81 MB.

”Efter det overraskende afslag i Fredningsnævnet i 2017 gik vi i dialog med DN om i fællesskab at rejse en helt ny fredning. Siden har der været holdt adskillige møder mellem DN, Klokkestabelfonden, Skamlingsbankeselskabet og Kolding Kommune. Selvfølgelig har der været forskellige holdninger undervejs, men den fælles ambition om at fremtidssikre Skamlingsbanken for kommende generationer har heldigvis vejet tungere, og det fortjener alle parter stor ros for,” siger borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune.

Også DN glæder sig over resultatet.

”Med det nye fredningsforslag er vi tro mod den gamle fredning samtidig med, at et enestående landskab med værdifuld natur sikres for fremtiden. Vi har været igennem et konstruktivt forløb, som er mundet ud i et flot og gennemarbejdet fredningsforslag for et enestående stykke Danmark, og der er ingen tvivl om, at vi står stærkere, når vi i fællesskab rejser en fredningssag, som alle parter står bag, inklusiv lodsejerne,” siger Esben Christoffersen, formand for DN Kolding.

Hos Skamlingsbankeselskabet er formand Nis Jørgen Steffensen overbevist om, at en kommende fredning vil bane vej for en spændende udvikling af Skamlingsbanken de kommende år.

”Hvis jeg skal bruge lidt store ord, så kan det her blive det største løft af Skamlingsbanken i foreningens 175-årige historie til glæde for alle besøgende,” fastslår Nis Jørgen Steffensen.

Plads til alle behov og hensyn

I fredningsforslaget er der plads til en bred vifte af behov og hensyn. Fredningen bliver inddelt i følgende områder reserveret til en række forskellige formål for at sikre en skånsom og gennemtænkt anvendelse af Skamlingsbanken.

 • Besøgscenter, nuværende restauration og parkeringsområde
 • Folkemødeplads: På et areal sydøst for Højskamlingen bliver der gjort plads til store folkemøder som f.eks. Opera i det fri
 • De kulturelle mødesteder: På området med Klokkestablen og monumenterne på Højskamlingen kan der fortsat afholdes arrangementer, som knytter sig til områdernes historie
 • Naturområder, hvor det primære formål er biodiversitet
 • Naturområder med friluftsfaciliteter som f.eks. naturlegeplads, madpakkehus og sheltere
 • Områder der af hensyn til de unikke udsigter fra Skamlingsbanken skal holdes fri for afgrøder, der kan hæmme udsigten
 • Skovområder med hjemmehørende arter, med fokus på løvskov.

”Vi vil gerne åbne op for spændende aktiviteter, som gør Skamlingsbanken til et endnu mere attraktivt folkeligt mødested, men vi skal samtidig værne om og beskytte en helt unik natur med høj biodiversitet og mange sjældne dyr, planter, svampe og insekter,” forklarer projektleder Mette List fra Kolding Kommune.

Det videre forløb

Nu skal forslaget til fredning behandles i Kolding Byråd. Hvis politikerne siger ok, kan ansøgningen sendes videre til Fredningsnævnet inden sommerferien. Behandlingen af fredningsforslag kan vare op til to år, men parterne håber, at denne sag kan gennemføres hurtigere, da den rejses i fællesskab af DN og Kolding Kommune, og da alle lodsejere er involveret i projektet.

Infomøde 21. marts

Hvis du ønsker at høre mere om det nye fredningsforslag og planerne for Skamlingsbanken, så sæt allerede nu kryds i kalenderen 21. marts 2018, hvor der kl. 16.30-18.00 bliver holdt et informationsmøde for alle i Restaurant Skamlingsbanken, Skamlingvejen 123, 6093 Sjølund. Yderligere information følger senere.

Artiklen er publiceret 08. marts 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey