I forbindelse med udbetaling af pension for december måned, til de borgere der modtager madservice fra Elbokøkkenet og Asbjørns Madservice, er der desværre sket en fejl. Det er kun de borgere som har givet kommunen fuldmagt til at trække betalingen i forbindelse med pensionsudbetaling, der er berørt af fejlen.

Normalt trækkes betaling for madservice i pensionen, der kommer til udbetaling to måneder senere. Det betyder, at madservice modtaget i oktober 2018 skulle være trukket i pensionen, der udbetales den 1. december 2018. På grund af fejlen er der ikke foretaget træk i pensionsudbetalingen den 1. december 2018.

I stedet bliver de berørte borgere trukket i pensionen i januar 2019. Alle de berørte borgere modtager en besked om størrelsen af det manglende pensionstræk med henblik på at den enkelte kan sikre sig, at det korrekte beløb er til rådighed ved pensionstrækket i januar 2019.

Vi beklager de ulemper fejlen medfører og arbejder på at sikre at lignende fejl undgås fremover.

Artiklen er publiceret 28. november 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey