Fredningsnævnet holder et offentligt møde fredag den 7. september 2018, kl. 10, i restauranten på Skamlingsbanken, Skamlingvejen 123, 6093 Sjølund.

Kolding Kommune og Danmarks Naturfredningsforening (DN) har i fællesskab rejst en ny fredningssag, som skal sikre Skamlingsbankens unikke landskaber, natur og kulturhistoriske værdier for fremtiden. På mødet vil der blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

Læs mere om mødet på Fredningsnævnets hjemmeside.

Artiklen er publiceret 22. august 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey