Flere end 500 frivillige mødte frem i Vejen Idrætscenter til Fondskonferencen 2018, og flertallet kommer gerne igen.

Der er mere om arbejdet med fundraising i Kolding Kommune på linket her:

www.Kolding.dk/Fundraising

 

En stolt arrangørgruppe bag Fondskonferencen 2018 har netop afsluttet evalueringen af årets konference, og resultatet er ikke til at tage fejl af: 96 % af de adspurgte har svaret at helhedsindtrykket af konferencen er Godt eller endda Meget godt.

Ugen efter afviklingen af Fondskonferencen udsendte arrangørgruppen et spørgeskema til deltagerne, med henblik på at få en evaluering af arrangementet. Tæt på halvdelen har besvaret spørgeskemaet og resultatet er overvejende positivt. 68 procent af deltagerne har også tilkendegivet at de ville deltage i et lignende arrangement igen, og de er endda villige til at betale et deltagergebyr på op mod 250-300 kr.

- Det er dejligt at få ros og anerkendelse for det stykke arbejde vi har udført, men det primære for os, er at deltagerne har fået noget brugbart med hjem fra konferencen. Det var jo formålet med det hele, og allerede på dagen fik vi en idé om at vi havde ramt rigtigt i forhold til målgruppe og indhold. Vi fik rigtigt mange roser med på vejen og flere spurgte om der ville blive holdt et lignende arrangement igen allerede til næste år, fortæller Mette Kuntz Jensen, Fundraising-koordinator i Kolding Kommune.

Der er dog ikke planer om en fondskonference i 2019, men i arrangørgruppen der består af repræsentanter fra Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart og Vejen Kommuner, er der dog så småt nye drøftelser omkring mulighederne for en konference igen i 2020.

Selvom besvarelserne af spørgeskemaet er overvejende positive og arrangørgruppen har fået mange rosende ord med på vejen, er der dog også nogle kritikpunkter, som arrangørerne tager til sig og tager højde for, såfremt der skal arrangeres en ny konference.

- Når vi beder deltagerne om at evaluere arrangementet, er det jo naturligvis med henblik på at få konstruktiv kritik og for at kunne rette op på uhensigtsmæssigheder til en anden gang. De få kritikpunkter går på et tætpakket program. Konklusionen er hellere lidt færre oplæg og så mere tid til at gå rundt og få snakket med både netværk og besøge alle de interessenter der var mødt op med deres stande, fortæller Mette Kuntz Jensen.

Artiklen er publiceret 21. marts 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey