Fra venstre: Benny Dall, fmd. i Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget, John Arne Sørensen, fmd. Handicaprådet og uddeler i Super Brugsen Bramdrupdam, Bent Skau.

Super Brugsen i Bramdrupdam modtager Handicapprisen 2018, som uddeles af Handicaprådet i Kolding Kommune.

Personalet i Super Brugsen i Bramdrupdam får prisen fordi de altid giver sig tid til mennesker med et udviklingshandicap og fysisk handicap. De kommunikerer og hjælper til efter behov. Udviser altid respekt og behandler alle værdigt og lige. Butikkens ansatte bidrager derved til at synliggøre samfundets forskellige mennesker med forskellige resurser, og hvordan vi alle sagtens kan fungere sammen.

Handicapprisen gives hvert år til en lokal ildsjæl, som personligt har ydet en særlig indsats på handicapområdet; en lokal virksomhed, som har fokuseret på potentialet hos personer med handicap; en lokal forening, som har arbejdet aktivt for personer med handicap; eller et lokalt byggeri, hvor man ud over de lovgivningsmæssige krav om tilgængelighed især har medtænkt problemløsninger for personer med handicap.

Artiklen er publiceret 04. december 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey