Området omfatter genbrugspladsen samt et grønt areal mod øst.

Kolding Kommune har igangsat planlægningen for et område ved Slugten i Lunderskov.

Området anvendes i dag som genbrugsplads.

Genbrugspladsen er indrettet på arealer ved den tidligere materialegård og er i de følgende år udvidet og udbygget. Aktuelt er der behov for en miljøgodkendelse til en ny indretning af pladsen, hvilket kræver et plangrundlag. Området ligger i dag i landzone og er ikke omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for lokalplanlægning. Der er derfor behov for et kommuneplantillæg til kommuneplan 2017-2029, der udlægger området til erhvervsformål.

Det samlede plangrundlag skal sikre områdets anvendelsesmuligheder, overføre arealet til byzone og medvirke til at varetage miljømæssige hensyn, bl.a. i forhold til naboer.

Forud for udarbejdelsen af nyt plangrundlag for området vil byrådet gerne høre borgernes ideer og forslag til hvad planlægningen skal indeholde og evt. tage højde for.

Du kan komme med dine ideer til området  i perioden

onsdag den 18. april 2018 - onsdag den 2. maj 2018.

 

Bemærkninger og forslag sendes til:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

eller til:                                                       
By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding

Du kan se mere om projektet hos By-og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Artiklen er publiceret 18. april 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey