Ny lov om grundskyld – indefrysning af grundskyld

I år har regeringen vedtaget en ny lov, der betyder, at Kommunen er forpligtet til at indefryse en evt. stigning i din grundskyld. Den nye lov skal sikre, at boligejere ikke risikerer en stor stigning i grundskylden.

Med den nye lov skal kommunerne indefryse stigninger i grundskylden. Det betyder i praksis, at du ikke skal betale den årlige grundskyldsstigning, men i stedet bliver pålagt et rentefrit lån.

I 2021 kan lånet indfries

For at sikre en enkel ordning giver den nye lov ikke mulighed for, at du kan fravælge lånet, men i 2021 har du mulighed for at vælge, om du vil indfri eller bibeholde lånet – også selv om du ikke står over for at skulle sælge din bolig.

Regulering af beløbet for 2018

En evt. indefrysning vil ske ved 2. rates forfald. Info udsendes primo juni 2018.

Årlig opgørelse over indefrosset beløb/lånet

Du vil modtage en årlig opgørelse over det indefrosne beløb.

Artiklen er publiceret 29. maj 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey