Udbud af hjælpemiddeldepotet: - Mindre ”plejer” og mere selvværd og sammenhæng

Kolding Kommunes Senior- og Socialforvaltning har igangsat en proces omkring evt. udbud af hjælpemiddeldepotet. Opgaven løses i dag af Falck A/S, der har en kontrakt, der løber frem til juni 2019. I den forbindelse skal der ske en afklaring af den fremtidige drift.

Vi har i Kolding Kommune et stærkt fokus på at undersøge alle mulige løsninger. Dvs. mindre ”plejer” og mere selvværd og sammenhæng. Derfor inviterer vi en bred skare af virksomheder til en dialog forud for det potentielle udbud af hjælpemiddeldepotet:

Dialogen har til formål at sætte fokus på hele eller dele af opgaver i forbindelse med drift af hjælpemiddeldepotet, der kan løses med et socialt eller socialøkonomisk udgangspunkt.

Tirsdag d. 14. august kl. 15:00 – 16:30
KUC, Ågade 27, 6000 Kolding
Konference 0

Program:

 15:00

Velkomst og introduktion til mindre ”plejer” mere selvværd og sammenhæng.

Hvilken ramme byder I som virksomheder ind i?

v. Bettina Brøndsted, Social-og Handicapchef

15:10

Introduktion til udbud og potentielle opgaver

v. Lone Frimodt Pedersen, koordinerende ergoterapeut

15:40

Dialog med virksomhederne; Muligheder, udfordringer mm.

16:15

Opsamling og introduktion til det videre forløb

v. Merethe Lauersen, udbudskonsulent

 

 

Vi håber at se jer til en god dialog.

 

Vel mødt!

 

Bettina Brøndsted
Social- og Handicapchef

Artiklen er publiceret 09. august 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey