Visionen er, at i 2025 skal der være 50% af befolkningen, der dyrker idræt i en forening, mens 75% af befolkningen skal være idrætsaktive.

Der arbejdes i øjeblikket på at få udarbejdet en visionsaftale mellem DGI/DIF og Kolding Kommune. Idrætsforeningerne i Kolding er repræsenteret via Kolding Idrætsråd i udformingen af aftalen og indsatsområderne, der skal tages fat i for at få flere gjort aktive i Kolding.

 

Det forventes at aftalen er klar til at blive indgået først i november.

Artiklen er publiceret 15. august 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey