Hele uge 39 er der spot på frivilligheden i Kolding Kommune.

Kommunen har brug for de frivillige!

Frivillighed er ofte det der gør, at hverdagen bliver lidt sjovere eller nemmere; at det menneske, der bor på plejehjem, kan cykle afsted i en richshaw - at den ældre, der er ked af at spise alene, har en spiseven - at borgeren med sociale eller personlige problemer kan få hjælp i frivillige selvhjælpsgrupper - eller at den borger, der er blevet syg får overblik over sit sygdomsforløb med hjælp fra en frivillig. 

Derfor vil Kolding Kommune gerne give et skulderklap til de 40 % af os, der er frivillige, ved at hylde og fejre frivilligheden i hele uge 39.

”Kommunens arbejde skal naturligvis ikke overtages af frivillige, men derimod suppleres af de frivilliges engagement, energi og medmenneskelige tilgang. Frivillige spiller en afgørende rolle i forhold til at styrke livskvaliteten, sammenholdet og mindske ensomheden blandt alle aldersgrupper i Kolding Kommune. Det vil vi som politikere gerne markere og sige tak for i uge 39”, lyder det i en fælles udtalelse fra formanden for Seniorudvalget i Kolding Kommune, Søren Rasmussen og formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Kolding Kommune, Karina Lorentzen.

Hele ugen vil der være aktiviteter, der på hver sin måde markerer frivillighed. Blandt andet kan man hele ugen møde frivillige organisationer på Akseltorv, der vil være gospel på Midtgården, der arrangeres gåture med Heidi Møller fra ”Gå Mig Glad”, Seest Bageri laver en ”Fællesskabskage” og 200 frivillige fra socialområdet slutter frivilligugen af med en frivilligfest. Markeringen af frivillighed foregår dog også i uge 40, hvor 800 frivillige på seniorområdet deltager i den årlige frivilligfest.

Hele programmet for frivilligugen kan ses på www.kolding.dk/frivillighed 

”Det kommer til at vrimle med spændende arrangementer i frivilligugen. Jeg håber at rigtig mange borgere vil deltage i aktiviteterne og få et indblik i, hvilken uvurderlig og utrættelig indsats de frivillige i Kolding yder, f.eks. på vores plejehjem, brugerstyrede huse og mange andre steder” udtaler Seniorudvalgets formand, Søren Rasmussen. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Karina Lorentzen fortsætter: ”De frivillige skal mærke, at vi som kommune værdsætter deres indsats og er opmærksomme på, hvilken betydning deres frivillige indsats har for rigtigt mange borgere”.

Kolding Kommune har i en årrække stået bag forskellige arrangementer, der alle støtter op om frivillighed. Det er blandt andet ”Årets Skulderklap”, ”Frivilligfest” og ”Frivilligbeviser”. Og nu tilføjes altså også ”Frivilligugen” på listen.

Kolding Kommune er en af de kommuner i landet, der øremærker flest penge til frivilligt arbejde, og har en lang og stolt tradition for at støtte op om frivillighed.

Artiklen er publiceret 14. september 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey