Her kan du se Koldings nye rottebekæmpere fra Kiratin A/S. Bagerst fra venstre Heinrich (serviceleder), Michael (servicetekniker) og Lasse (servicetekniker). Forreste række fra venstre John (servicetekniker), Claus (servicetekniker), Jeppe (rottehund) og Carl (servicetekniker).

Har du anmeldt rotter til kommunen? I givet fald skal du være opmærksom på, at rottebekæmperen fra 1. juli 2018 kommer fra firmaet Kiratin og ikke fra Rentokil som hidtil.

Kolding Kommune har haft den kommunale rottebekæmpelse i udbud. Fem firmaer bød på opgaven. Kiratin A/S vandt udbuddet og skal de kommende fire år stå for det praktiske arbejde med at hjælpe kommunens borgere og virksomheder af med rotter.

”For borgerne betyder skiftet af leverandør ikke de store ændringer. Man skal fortsat anmelde rotter via kommunens hjemmeside på www.kolding.dk/rotter, servicemålene for hvor hurtigt man bliver kontaktet af rottebekæmperen er uændrede, og bekæmpelsen vil stadig som hovedregel foregå uden brug af gift,” forklarer projektleder Birgitte Hansen fra Strategisk Rottebekæmpelse ved Kolding Kommune.

Fremover kommer rottebekæmperen dog til at bruge lidt mere tid på sammen med borgeren at finde ud af, hvorfor rotterne er dukket op.

”Vi skal bekæmpe rotterne, når de dukker op, men vi skal også forebygge, at skadedyrene kommer igen. Derfor har vi i forbindelse med udbuddet ønsket, at rottebekæmperen bruger mere tid på at finde ud af, hvorfor rotterne er der, og hvad borgeren efterfølgende skal gøre for at undgå rotter igen,” siger Birgitte Hansen.

I alt seks Kiratin-medarbejdere plus hunde vil fremover stå for rottebekæmpelsen i Kolding Kommune.

www.kolding.dk/rotter kan du læse meget mere om rottebekæmpelse. Læs f.eks. hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om rotter, hvor hurtigt rottebekæmperen er klar med hjælp, og hvordan du forebygger besøg af rotter.

Artiklen er publiceret 26. juni 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey