Miljøstyrelsen har reduceret skovbyggelinjen.

Efter endelig vedtagelse af lokalplan 1221-21 Ødis – en lokalby den 28. august 2018 har Kolding Kommune ansøgt om reduktion af skovbyggelinjen omkring Drenderup Skov indenfor området for lokalplanen.

Det nye boligområde vest for Borgmestervænget og det udbyggede boligområde Skovvang er beliggende indenfor 300 meter af Drenderup Skov og derfor omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 17, skovbyggelinje.

Kolding Kommune har ansøgt om reduktion af skovbyggelinjen inden for disse to områder, begrundet i den administrative forenkling det vil medføre for kommunen. Miljøstyrelsen har i afgørelsen lagt vægt på dette, samt at reduktionen ikke vurderes at være i strid med de landskabelige interesser, som naturbeskyttelseslovens § 17 tilsigter at beskytte. Miljøstyrelsen har desuden ikke fundet grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at den ansøgte reduktion af skovbyggelinjen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for beskyttede dyrearter, samt kommunens vurdering ad, at der ikke sker væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for et Natura 2000–område.

Reduktionen vedrører disse ejendomme:  pdfAdresser

pdfLink til Miljøstyrelsens afgørelse.938.24 KB

Artiklen er publiceret 03. december 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey