Fritids- og Idrætspolitikken dækker et væld af forskellige aktiviteter

pdfUdkast til Kolding Kommunes Fritids- og Idrætspolitik for 2019 – 2021483.36 KB

Send dine input eller kommentarer vedrørende politikken til Fritids- og Idrætsafdelingen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 12. oktober 2018.

I løbet af 2018 har Børne- og Uddannelsesforvaltning - Fritid og idræt - gennemført en proces, som er udmøntet i et udkast til en ny Fritids- og Idrætspolitik for 2019 – 2021 for Kolding Kommune. Vision for politikken ønsker vi skal være ”Aktive fællesskaber gennem hele livet”.

Det har været vigtigt at politikken er udarbejdet i fællesskab med fritidsområdets brugere.

Derfor har formandskaberne fra Fritids- og Idrætsudvalget, Fritidsrådet, Idrætsrådet, Spejdersamrådet, Aftenskolesamrådet, Eliteidrætsrådet, Handicapforeningen samt en repræsentant fra Parasport Danmark været med i hele processen omkring udarbejdelse af udkastet til politikken.
Der har også været afholdt workshops med foreninger, frivillige, kommunale forvaltninger, repræsentanter fra fritidsfaciliteterne.

Samfundsudviklingen og den generelle udvikling på fritids- og idrætsområdet betyder ændringer i den måde vi dyrker fritidsaktiviteter på, nu og i fremtiden. Derfor ønsker vi, at den kommende Fritids- og Idrætspolitik skal være med til at favne denne udvikling og skabe et fremtidssikret fritids- og idrætsliv.

Det sker ved at politikken står på ”to ben” – ønsket er at den:

 • Understøtter det eksisterende fritidsliv for at bevare og udvikle det som virker.
 • Formulerer målrettede indsatser, hvor der kan skabes mest udvikling til gavn for borgere og foreninger.

I udkastet til politikken er nævnt følgende indsatsområder der skal arbejdes med i de kommende tre år:

 • Gøre borgere til medskabere
 • Udvikle en stærk frivillighedskultur
 • Udvikle rammerne for livslang læring
 • Udvikle fremtidens talenter
 • Udvikle fremtidens fysiske rammer og aktivitet og fællesskab
 • Udvikle optimale rammer for senioridrætten
 • Udvikle tilbud målrettet unge og studerende
 • Styrke mulighederne for at alle uanset fysiske, psykiske og sociale forudsætninger kan deltage i aktivitet og foreningsliv
 • Sætte Kolding Kommune på landkortet som eventdestination.

Send dine input eller kommentarer vedrørende politikken til Fritids- og Idrætsafdelingen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 12. oktober 2018.

 

Artiklen er publiceret 14. september 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey