Det opsættes en støjskærm af denne type ved Bramdrupdam. Den faktiske skærm vil være på seks meter og dermed højere end eksemplet vist på billedet. Skærmen består af perforerede kassetter med en kerne af absorberende materialer sat på et fundament af beton og beklædt med lodrette træstokke på begge sider.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vejdirektoratet og Kolding Kommune inviterer til informationsmøde om projektet med opsætning af støjskærme ved Bramdrupdam.

Mødet finder sted mandag den 5. marts kl. 19-21 i Bramdrupdam Sports- & Mødecenter, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding.

Vejdirektoratet fremlægger projektet og orienterer generelt om arbejdet med støj langs statsvejene. Derefter gennemgås tidsplanen for opsætning af skærmene.

I forbindelse med informationsmødet vil der være mulighed for at kigge på en lille udstilling om projektet samt lejlighed til at snakke med folkene bag projektet både fra Kolding Kommune og Vejdirektoratet.

Efter en pause vil der være en spørgerunde, hvor der kan stilles spørgsmål til Vejdirektoratet.

Man kan følge projektet på vejdirektoratet.dk, hvor man kan holde sig opdateret på, hvad der aktuelt foregår på projektet.

Artiklen er publiceret 23. februar 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey