Landzonetilladelse for Brændsmadevej 15, Stubdrup

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1  i lov om planlægning meddelt landzonetilladelse til

  • ændret anvendelse af 20 m2 af eksisterende garagebygning til gårdbutik på ejendommen matr. nr. 7d, Stubdrup By, Harte beliggende Brændsmadevej 15, 6000 Kolding, som ansøgt.
Artiklen er publiceret 20. marts 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey