Landzonetilladelse for Skamlingsbanken - Gartnervænget 3, Sdr. Bjert

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1  i lov om planlægning meddelt landzonetilladelse til

  • etablering af p-plads ved Skamlingsbanken på ejendommen matr.nr.7c, Binderup By, Sdr. Bjert, som

    ansøgt. (Offentliggjort den 4 april 2018)

  • opførelse af nyt enfamiliehus som erstatning for eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 28a Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert beliggende Gartnervænget 3, 6091 Bjert, som ansøgt.(Offentliggjort den 6 april 2018)
Artiklen er publiceret 04. april 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey