Landzonetilladelse for Østerskovvej 15, Seest - Vranderupvej 15, Seest - Christiansfeldvej 25, Christiansfeld

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1  i lov om planlægning meddelt landzonetilladelse til

  • opførelse af tilbygning til lagerbygning på ejendommen matr.nr. 25a, Seest By, Seest, beliggende Østerskovvej 15, 6000 Kolding, som ansøgt.
  • opførelse af vaskehal på 130 m² på ejendommen matr.nr. 11ed, Seest By, Seest, beliggende Vranderupvej 15, 6000 Kolding, som ansøgt.
  • opførelse af en garage/udhusbygning på ca. 50 m2 på ejendommen matr.nr. 349, Stepping Ejerlav, Stepping, beliggende Christiansfeldvej 25, 6070, som ansøgt. (Offentliggjort den 2.maj 2018)

 

Artiklen er publiceret 30. april 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey