Landzonetilladelse for Gl Præstegårdsvej 8, Christiansfeld - sheltere og fælleshus ved Dybvadbro Station - Donsvej 59, Vester Nebel

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1  i lov om planlægning meddelt landzonetilladelse til

  • opførelse af stuehus på ca. 330 m2 som erstatning for eksisterende samt garage på ca. 72 m2 på ejendommen matr.nr. 92, Tyrstrup ejerlav, Tyrstrup beliggende Gl. Præstegårdsvej 8, 6070 Christiansfeld, som ansøgt. (offentliggjort den 15.05.2018)
  • et fælleshus, i alt seks sheltere, samt et stisystem med boardwalks og platforme på matriklerne 14b, 14d, 27e og 27h, Stubdrup By, Harte beliggende ved Dybvadbro Station, Egtvedvej 134, Kolding, som ansøgt. (offentliggjort den 17.05.2018)
  • opførelse af ny garage på 60 m² på ejendommen matr.nr. 69b, V. Nebel By, V. Nebel, beliggende Donsvej 59, 6040 Egtved, som ansøgt. (offentliggjort den 18.05.2018)

 

Artiklen er publiceret 15. maj 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey