Landzonetilladelse for Tågerupvej 32, Stepping - Kær Møllevej 36, Aller

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1  i lov om planlægning meddelt landzonetilladelse til

  • afholdelse af DM i ridebanespringning i 2018 på ejendommen matr. nr. 7 Højrup, Stepping beliggende Tågerupvej 32, 6560 Sommersted, som ansøgt. (offentliggjort den 23.05.2018)
  • opførelse af et enfamiliehus til helårsbeboelse på 151 m2 til erstatning for eksisterende, som er brændt, på ejendommen matr.nr. 27 Aller beliggende Kær Møllevej 36, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.  (offentliggjort den 25.05.2018)
Artiklen er publiceret 23. maj 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey