Landzonetilladelse for Koldingvej 89, Dybvadbro

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1  i lov om planlægning meddelt landzonetilladelse til

  • en ny garage på i alt 100 m2 på ejendommen matr. 16h, V.Nebel By, V. Nebel beliggende Koldingvej 89,Dybvadbro, 6040 Egtved. (offentliggjort den 1.juni 2018)
Artiklen er publiceret 01. juni 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey