Landzonetilladelse for Skovløberhuset Emersholtsvej 13, Kolding.

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1  i lov om planlægning meddelt landzonetilladelse til

  • at opføre en mindre servicebygning og en terrasse med rampeanlæg på matriklerne 51a og 2fr, Bramdrup By, Nr. Bramdrup i tilknytning til ved Skovløberhuset i Kolding Skov i Marielundkilen beliggende Emersholtsvej 13, Kolding,som ansøgt. (Offentliggjort den 6. juni 2018)
Artiklen er publiceret 06. juni 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey