Landzonetilladelse for Skibdrætvej 2, Eltang - Donsvej 69, V. Nebel - Vamdrupvej 18, Vamdrup - Stenderup Sønderskov

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • til opførelse af overdækket terrasse, skur og carport på i alt 109,5 m2 på ejendommen matr.nr. 20g, Eltang by, Eltang beliggende Skibdrætvej 2, 6000 Kolding, som ansøgt. (Offentliggjort den 21.06.2018)
  • terrænregulering på ejendommen matr.nr. 31a V. Nebel by, V. Nebel beliggende Donsvej 69, 6040 Egtved som ansøgt. (Offentliggjort den 21.06.2018)
  • opsætning af et shelter og et muldtoilet på ejendommen matr.nr.144a, Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup, som ansøgt.(Offentliggjort den 22.06.2018)

Kolding Kommune giver hermed lovliggørende landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2 jf. § 18 til etablering af et bålhus/shelter og landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • etablering af et muldtoilet på ejendommen matr. nr. 16 Drenderup, Ødis beliggende ved Vamdrupvej 18, 6580 Vamdrup, som ansøgt. (Offentliggjort den 21.06.2018)

Artiklen er publiceret 21. juni 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey