Landzonetilladelse for Nagbølvej 97B, Lunderskov

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • opførelse af tilbygning til garage på ejendommen matr.nr. 20h, Nagbøl By, Skanderup, beliggende Nagbølvej 97B, 6640 Lunderskov, som ansøgt (offentliggjort den 2. juli 2018)

Artiklen er publiceret 02. juli 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey