Landzonetilladelse for Dons Landevej 165

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse til nyt stuehus efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • et nyt enfamiliehus på ejendommen matr. 3k, Dons By, Almind beliggende Dons Landevej 165, 6000 Kolding, som ansøgt. (offentliggjort den 09.07.2018)

 

Artiklen er publiceret 09. juli 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey