Landzonetilladelse for Mengvej 82, Hejls - Nagbølvej 83A Nagbøl

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  •  garage på i alt 117 m2 på ejendommen matr.nr. 188, Stubbom, Aller, beliggende Mengvej 82, 6094 Hejls, som ansøgt. (offentliggjort den 29.08.2018)
  • dstykning til ændret anvendelse fra landbrug til vindmølledrift på ejendommen matr.nr. 3bd, Nagbøl By, Skanderup beliggende Nagbølvej 83A, 6640 Lunderskov, som ansøgt. (offentliggjort den 30.08.2018)

 

 

Artiklen er publiceret 30. august 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey