Landzonetilladelse for Østergårdsvej 15, Vamdrup

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • opførelse af et hobbyrum/depotrum på 70 m² på ejendommen matr.nr. 21g, Hjarup By, Hjarup beliggende Østergårdsvej 15, 6580 Vamdrup, som ansøgt. (offentliggjort den 6 september 2018)
Artiklen er publiceret 06. september 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey