Landzonetilladelse for Fjorddalen 2, Kolding - Vonsildvej 133, Kolding - Binderup Søndergade 5, Bjert - Kolstrup Landevej 12, Christiansfeld

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • terrænregulering og opførelse af nyt stuehus på 220 m2 og ny garage på 100 m2, som erstatning for eksisterende på ejendommen matr. nr. 39a og 39b Nr. Bjert By, Nr. Bjert, beliggende Fjorddalen 2, 6000 Kolding, som ansøgt. (offentliggjort den 24.09.2018)
  • udstykning af ca. 12,8 ha fra ejendommen matr.nr. 3u m.fl. Vonsild By, Vonsild (Vonsildvej 133). De 12,8 ha er beliggende øst for Vonsildvej ved rundkørslen til Lykkeshave.  (offentliggjort den 24.09.2018)
  • en ny garage på 78 m2 på ejendommen matr.nr. 39 Binderup By, Sdr. Bjert beliggende Binderup Søndergade 5, 6091 Bjert, som ansøgt.  (offentliggjort den 27.09.2018)
  • lovliggørelse af et beboelsesanneks på 101 m2 på ejendommen matr.nr. 14, Kolstrup, Stepping, beliggende Kolstrup Landevej 12, 6070 Christiansfeld.
  • (offentliggjort den 28.09.2018)

Artiklen er publiceret 27. februar 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey