Landzonetilladelse for Møsvråvej 60, Almind

Kolding Kommune giver hermed lovliggørende landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • etableret erotisk wellness klub i stuehus og maskinhus på ejendommen med tilhørende parkeringsplads på matr.nr. 2b Møsvrå By, Almind, beliggende Møsvråvej 60, 6051 Almind. Anvendelsen er oplyst som erhvervsvirksomhed, idet der modtages betalende gæster.
    Desuden meddeles landzonetilladelse til opførelse af ny tilbygning på 81 m2 til opholdsfaciliteter, som ansøgt. (offentliggjort den 3. okt. 2018)
Artiklen er publiceret 03. oktober 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey