Landzonetilladelse for Vestermosevej 13A, Christiansfeld - Stavnsbjergvej 7, Christiansfeld

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • tidsbegrænset anstillingsplads på 400 m² til slut december 2018 på ejendommen matr. 6a, Tapsore By, Taps, beliggende Vestermosevej 13A, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.
  • opførsel af ny garage med hobbyrum som erstatning for eksisterende på ejendommen matr. nr. 27c, Hejls By, Hejls beliggende Stavnsbjergvej 7, 6094 Hejls, som ansøgt.
Artiklen er publiceret 11. oktober 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey