Landzonetilladelse for Egtvedvej 101, Egtved - Seggelund Hovedvej 64, Christiansfeld -Bastrup Skovvej 16, Vamdrup

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • opførelse af en shelter på ca. 15 m2 på ejendommen matr.nr. 6y, V. Nebel By, V. Nebel, beliggende Koldingvej 101, 6040 Egtved, som ansøgt.
  • carport/udhus på ca. 85 m² på ejendommen matr. 68, Seggelund, Tyrstrup beliggende Seggelund Hovedvej 64, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.
  • genopførelse af udhus på 295 m2 på ejendommen matr.nr. 4h Bastrup By, Vamdrup beliggende Bastrup Skovvej 16, 6580 Vamdrup, som ansøgt.

Artiklen er publiceret 22. oktober 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey