Landzonetilladelse for Hjarupgårdsvej 11, Vamdrup - Egtvedvej 134, Dybvadbro

Kolding Kommune giver hermed lovliggørende landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • en ridebane på ejendommen matr.nr. 2a, Hjarup By, Hjarup, beliggende Hjarupgårdsvej 11, 6580 Vamdrup som ansøgt. (offentliggjort den 29.10.2018)
  • et fælleshus, fire sheltere, samt stisystemet med boardwalks og platform på matriklerne 14b, 14d, 27e og 27h, Stubdrup By, Harte beliggende ved Dybvadbro Station, Egtvedvej 134, Kolding, som ansøgt. (offentliggjort den 1.11.2018)

Artiklen er publiceret 29. oktober 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey