Vranderupvej 198, Lunderskov - Nr. Stenderupvej 57, Kolding

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • arealoverførsel af et areal på ca. 7000 m2 fra matr.nr. 34e Lunderskov By, Skanderup og opførelse af enfamiliehus på i alt 350 m2 med integreret garage/værksted på ejendommen matr.nr. 2ap Lunderskov By, Skanderup beliggende Vranderupvej 198, 6640 Lunderskov, som ansøgt.
  • opstilling af en husstandsvindmølle med en totalhøjde på maksimalt 25 meter på ejendommen matr. nr. 2i, Nr. Stenderupvej By, Eltang, beliggende Nr. Stenderupvej 57, 6000 Kolding, som ansøgt.

Artiklen er publiceret 14. november 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey