Landzonetilladelse for Gl. Skartved 6, 6091 Bjert - Eltangvej 61, Eltang - Gl. Møllevej 20, Vamdrup

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af

  • 1½ plans enfamiliehus på 204 m² og garage 60 m² på ejendommen matr.nr. 14a, Skartved By, Sdr. Bjert beliggende Gl. Skartved 6, 6091 Bjert, som ansøgt.
  • ændret anvendelse af hovedbygning fra erhverv til enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 3a, Eltang By, Eltang beliggende Eltangvej 61, 6000 Kolding, som ansøgt.
  • carport/udhus på ca. 68 m2 på ejendommen matr.nr. 9at Ødis-Bramdrup By, Ødis beliggende Gl. Møllevej 20, 6580 Vamdrup, som ansøgt.

 

Artiklen er publiceret 21. november 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey