Radon er en naturligt forekommende luftart, der siver ind i boliger fra undergrunden – typisk gennem revner og sprækker i fundamentet. Grafik: Radonfrithjem.

 

Om radon i boliger
Koncentrationen af radon i luften angives i enheden becquerel pr. kubikmeter luft (Bq/m3). WHO og Sundhedsstyrelsen har fastsat en anbefalet grænseværdi på 100 Bq/m3 i boliger. Har man højere koncentration end det, bør man gøre noget. Hvor meget der skal gøres afhænger af, hvor meget radon man har.

Radon bør måles i årets kolde måneder, fra oktober til april, hvor radonniveauet i boligen er højest. Dette skyldes, at temperaturforskellen ude og inde er størst i disse måneder, hvilket skaber en trykforskel, så huset fungerer som en støvsuger, der suger radon op fra undergrunden. Samtidig er det den tid på året, hvor der luftes mindst ud.

Om kampagnen

Radonfrithjem.dk er en treårig kampagne, der blev iværksat i 2015 af Realdania. Kampagnen skal øge danskernes viden om radon, hjælpe boligejerne med at få målt radonniveauet i deres hjem og ved for højt radonniveau få vejledning til at gøre noget ved det.

Kampagnen har to spor:

  • En oplysningskampagne målrettet boligejere via medier og samarbejder med kommuner og landsdækkende myndigheder. Herunder også et website, hvor man kan få mere information og bestille en måling.
  • En opgradering af den rådgivnings- og håndværkerbranche, der hjælper boligejerne til at løse problemet, hvis der er for meget radon i huset. Herunder etablering af en uddannelse af radonrådgivere i samarbejde med Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut.

De seneste to vintre har en række husstande i Kolding Kommune fået målt niveauet af den sundhedsskadelige luftart radon i deres boliger via radonfrithjem.dk. 56,2 pct. af de målte boliger havde et højere niveau, end det WHO og Sundhedsstyrelsen anbefaler. Radon er årligt medvirkende årsag til 300 tilfælde af lungekræft i Danmark.

 

Foreningen Realdania arbejder på at skabe et sundere indeklima. Det foregår bl.a. via oplysningskampagnen radonfrithjem.dk, der har som formål at øge kendskabet til den sundhedsskadelige luftart og opfordre husejerne til at måle, hvor meget radon de har i hjemmet.

Brev på vej 

I løbet af de seneste to vintre har 169 husstande i Kolding Kommune målt husets radonniveau via Realdanias kampagne. Data fra de målinger viser, at godt halvdelen af husene havde en højere radonkoncentration end de 100 becquerel pr. kubikmeter luft (Bq/m3), som Sundhedsstyrelsen og WHO angiver som anbefalet grænseværdi. Efter mange års eksponering kan høje koncentrationer af luftarten, som hverken kan ses, lugtes eller mærkes, være medvirkende årsag til lungekræft.

Derfor støtter Kolding Kommune Realdanias kampagne. Det sker konkret ved, at alle husejere i den kommende tid modtager et brev, hvor de opfordres til at få målt deres radonniveau. Opfordringen omfatter også husejere med huse opført efter 1998, selv om deres huse - jf. lovgivningen - bør være radonsikret. Realdanias kampagne viser nemlig, at cirka hvert tredje målte hus opført efter år 2000 har en højere koncentration af radon, end myndighederne anbefaler.

”Kolding Kommune bakker gerne op om initiativer, der kan bidrage til at skabe et sundere indeklima. Derfor har vi, i lighed med en række andre danske kommuner, sagt ja til at udsende et brev til alle husejere med en opfordring til, at borgerne bør overveje at få målt koncentrationen af radon i deres hjem. Alt det øvrige står Realdania selv for, og hvis husejerne ønsker at få lavet en radonmåling, skal de selv betale,” siger Stine Pedersen, leder af byggesagsafdelingen ved Kolding Kommune.

Nemt at få målt

At få målt sit radonniveau kræver blot nogle få målere på størrelse med en chokoladeskildpadde, der over to-tre måneder måler niveauerne i nogle af husets opholdsrum. En måling koster 500-1.500 kr. og kan bestilles via Realdania-kampagnens hjemmeside, radonfrithjem.dk.

”Undersøgelser viser, at mange slet ikke kender til problemet med radon. Derfor er vores mål med kampagnen først og fremmest at få folk til at forstå, at radon er noget, man skal tage alvorligt og få foretaget en måling. Den eneste måde, man kan vide, om man har for høje radon-niveauer i sit hus, er nemlig ved at få det målt. Og vintersæsonen, som vi er i nu, er det bedste tidspunkt at gøre det på,” siger programchef Lennie Clausen, Realdania.

Nemt at gøre noget ved

Heldigvis kan hovedparten af de husejere, som har fået konstateret koncentrationer over det anbefalede, nedbringe radonniveauet i deres hjem ved at gennemføre nogle enkle og billige tiltag. Det kan eksempelvis være at tætne sprækker mod jorden, rense ventilationsriste, lufte ud regelmæssigt og sørge for god ventilering i huset.

Du kan læse mere om radon og få viden fra eksperter på området via kampagnens hjemmeside, radonfrithjem.dk.

Til juni inviterer Realdania til borgermøde i Kolding, hvor husejere kan få konkrete råd om, hvad de skal gøre, hvis det viser sig, at de har for meget radon i deres hjem.

 

Om Realdania

Realdania er en filantropisk forening, der støtter projekter i hele Danmark. Realdania arbejder for at forandre og forbedre byggeriet, byerne og bygningsarven. Sammen med ildsjæle, kommuner, fonde og foreninger skaber Realdania livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Realdania har støttet mere end 3.000 projekter siden år 2000, hvor foreningen blev dannet. Realdania har knap 150.000 medlemmer. Læs mere på realdania.dk.

 

Artiklen er publiceret 15. januar 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey