Med reparation, nyt asfaltslidlag og vejstriber færdiggøres udvidelsen af krydset Østerbrogade/Skamlingvejen i Kolding. Foto: Colourbox.

I den første uge af juli 2018 bliver trafikken i det renoverede kryds Østerbrogade/Skamlingvejen i Kolding påvirket en lille smule af vejarbejde.

”Asfalten har vist sig at være for dårlig på to af de strækninger, som vi har fået lavet i forbindelse med udvidelsen af det trafikerede kryds. De fejl får vi udbedret i uge 27 i skolernes sommerferie, hvor færrest mulige trafikanter på vej til arbejde bliver berørt,” oplyser trafikplanlægger Erik Harbo, Kolding Kommune.

Den nyanlagte cykelsti på Skamlingvejen skal have nyt asfalt. Der bliver opsat skilte, som viser cyklisterne, hvor de i mellemtiden skal køre.

Den anden strækning, som bliver berørt, er den nye venstresvingsbane på Østerbrogade, hvor kantstenene på en strækning skal rettes op, ligesom der lægges ny asfalt. Her kommer trafikken mod Stenderuphalvøen i en periode til at glide lidt langsommere end normalt.

Samtidig med reparationsarbejdet sættes det sidste punktum i udvidelsen af det trafikerede kryds. Det sker, når alle de nye vejarealer forsynes med nyt slidlag og vejstriber.

Artiklen er publiceret 22. juni 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey